“Inelastische gedragingen: daar zit geen rek in!”
31 januari 2019 in Blog“Inelastische gedragingen: daar zit geen rek in!”


 Deel 1 van een zesluik:


1. Inleiding

2. Veiligheid

3. Slaap

4. Lichaamsverzorging

5. Eten & drinken

6. Beweging

 

Inleiding

 

Elasticiteit is een term afkomstig uit de economie. Diergedragswetenschappers hebben deze term overgenomen om de waarde van gedrag voor dieren te kunnen aanduiden. Kort samengevat betekent inelastisch dat wanneer de prijs verandert, de vraag niet verandert. Bij een hoge elasticiteit is dit precies andersom: een kleine verandering van de prijs geeft al een groot verschil in de vraag. Wat betekent dit als we het vertalen naar gedrag bij dieren? Met inelastische gedragingen wordt bedoeld dat het dier ongeacht hoeveel het hem ook kost (energie, strijd etc) hij er alles aan zal doen om dit uit te kunnen voeren. Het gedrag of de behoefte is dus erg belangrijk voor het dier. Als hij beperkt wordt in dit gedrag, zorgt dat voor frustratie en een verminderd welzijn. Het kan zijn dat het dier na meerdere pogingen om zijn situatie te veranderen, de strijd opgeeft. Maar de frustratie en daarmee het verminderde welzijn blijven.


Het verschilt per diersoort wat zijn inelastische gedragingen zijn. Denk aan het konijn dat graag wil graven, de cavia die wil knagen, het varken dat wil wroeten en de eend die wil zwemmen. Door deze per diersoort te herkennen en erkennen, kunnen we het welzijn van dieren vergroten. Voor ons als hondeneigenaren de uitdaging om onze honden niet of zo min mogelijk in hun inelastische gedragingen te beperken.


De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar straathonden, o.a. in India. Door hun gedrag te observeren krijgen we een steeds beter beeld van het natuurlijk gedrag van honden. Deze groep wordt immers weinig tot niet in hun gedrag beïnvloed door mensen. Hoe ziet hun dagindeling eruit? Wat is voor honden belangrijk, en wat kunnen ze gemakkelijk opgeven?


De inelastische gedragingen zijn dus de basisbehoeften van je hond. Het is belangrijk om als hondeneigenaar zo goed mogelijk in deze behoeften te voorzien. Zo krijg je een ontspannen en tevreden hond. Veel honden worden beperkt in hun basisbehoeften, zonder dat de goedwillende eigenaren dit doorhebben. De honden laten hun frustratie niet altijd duidelijk blijken, of hun signalen worden niet herkend. Probeer daarom eens met een open vizier te kijken naar de behoeften en leefomstandigheden van jouw hond. Waarin kun je zijn welzijn verbeteren?


Bij honden zijn de inelastische gedragingen gericht op: veiligheid, slaap, lichaamsverzorging, eten&drinken en beweging. Deze vijf zullen in de komende weken per onderwerp worden uitgediept, met praktische tips en uitdagingen om het welzijn van jouw hond te vergroten.
Terug naar overzicht